O AKADÉMII

Klinika akadémie osteopatie

Klinika akadémie osteopatie

ZÁLEŽÍ NÁM NA SPRÁVNEJ PRAXI

Preto sme vytvorili Kliniku akadémie osteopatie, miesto, kde si študenti pod dohľadom skúsených osteopatov zdokonaľujú svoje zručnosti a pacienti tu môžu využiť bezplatnú konzultáciu. Počas vyučovacích hodín na klinike účastníci pracujú s pacientom v skupinách. Každá konzultácia je vedená odborným osteopatom, ktorý podporuje účastníkov v ich samostatnej praxi.

ČO ZÍSKA ÚČASTNÍK VZDELÁVANIA?

  • zdokonaľovanie praktických zručností pod vedením odborníka
  • zmena myslenia počas práce s pacientom
  • konfrontácia vedomostí získaných počas vyučovacích hodín s reálnou prácou v praxi
  • schopnosť odkloniť sa od schematického spracovania a zaujať komplexný pohľad na problém
  • schopnosť viesť efektívny rozhovor s pacientom a pripraviť vhodný spôsob liečby

 

Vzdelávací program

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných najväčšími osteopatickými školami na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín poskytovaných v rámci 44 seminárov počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

Zistite viac

Osteopat D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného štúdia máte možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom – Osteopat D.O.

Zistite viac

Miesto

Akadémia Osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave, Gdansku a Bratislave.

Zistite viac
 
Kontaktujte

Potrebujete viac informácií?

Úrad

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
+421 949 468 209
kontakt@akademiaosteopatie.sk
pondelok až piatok 9:00 - 17:00

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.