O Akadémii

Akadémia Osteopatie

Akadémia Osteopatie

Vedomosti, profesionalita a vášeň sú základom Akadémie osteopatie založenej v roku 2008 vo Vroclavi. Poslaním akadémie, ktorá vznikla z iniciatívy lekára Marka Mularczyka a fyzioterapeuta Marcina Szkolnického, je vychovávať budúcich odborníkov na osteopatiu. V roku 2012, po štyroch rokoch úspešnej činnosti, sa akadémia presťahovala do Poznane a jej novým riaditeľom sa stal absolvent školy Łukasz Ciesielski. Dynamický obsahový a organizačný rozvoj viedol k otvoreniu akadémií v Krakove, Varšave a Vroclavi

KVALITA JE ŠTANDARDOM

Akadémia osteopatie je členom medzinárodnej organizácie OSEAN (Osteopathic European Academic Network), ktorá združuje európske školy osteopatie, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy výučby. Akadémia je známa nielen svojím vzdelávacím programom, v ktorom je veľká časť hodín praktického charakteru, ale aj kvalifikovanými prednášajúcimi učiteľmi, ktorými sú osteopati uznávaní po celom svete. S cieľom zlepšiť klinické zručnosti našich študentov bolo v rámci školy vytvorené inovatívne pracovisko – Klinika akadémie osteopatie, kde sa budúci absolventi vzdelávajú pod vedením najlepších odborníkov.

Vzdelávací program

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných najväčšími osteopatickými školami na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín poskytovaných v rámci 44 seminárov počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

Zistite viac

Osteopat D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného štúdia máte možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom – Osteopat D.O.

Zistite viac

Miesto

Akadémia Osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave, Gdansku a Bratislave.

Zistite viac
 
Kontaktujte

Potrebujete viac informácií?

Úrad

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
+421 949 468 209
kontakt@akademiaosteopatie.sk
utorok až piatok 9:00 - 16:00

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.