Pre záujemcov

FAQ

Aký je poplatok za školenie pre nových záujemcov?

Celkové náklady na odbornú prípravu sú 16 080 EUR (300 EUR brutto za každý zjazd + 680 EUR za 4 skúšky).

Môže byť poplatok zaplatený v zlotých?

Nie. Platba za všetky stretnutia sa musí uskutočniť na účet v mene euro. Aby ste sa vyhli plateniu dodatočných poplatkov účtovaných niektorými bankami, môžete platby uskutočniť v pobočkách SGB alebo v družstevnej banke v Poznani.

Ak niekto opustí kongres, musí zaň zaplatiť?

Neúčasť na vyučovaní nezbavuje účastníka povinnosti zaplatiť poplatok.

Sprístupňuje akadémia účastníkom školiace materiály?

Akadémia dáva poslucháčom k dispozícii všetky školiace materiály potrebné pre kurz vrátane skrípt a učebných pomôcok.

V akom jazyku sa vyučuje?

Vyučovací jazyk závisí od lektora, ktorý vyučuje - zvyčajne je to angličtina, nemčina alebo poľština. Na hodinách vyučovaných v cudzom jazyku vždy používame konzekutívny preklad do slovenčiny.

Môže sa absolvent farmácie, lekárskej analytiky alebo príbuzného odboru stať účastníkom Akadémie osteopatie?

Účastníkmi Osteopatickej akadémie sa môžu stať len lekári, fyzioterapeuti a pôrodné asistentky alebo pôrodníci po ukončení magisterského alebo bakalárskeho štúdia. Absolventi iných odborov nemôžu vstúpiť do akadémie.

Vzdelávací program

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných najväčšími osteopatickými školami na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín poskytovaných v rámci 44 seminárov počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

Zistite viac

Osteopat D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného štúdia máte možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom – Osteopat D.O.

Zistite viac

Miesto

Akadémia Osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave, Gdansku a Bratislave.

Zistite viac
 
Kontaktujte

Potrebujete viac informácií?

Úrad

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
+421 949 468 209
kontakt@akademiaosteopatie.sk
utorok až piatok 9:00 - 16:00

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.