OSTEOPATICKÁ

Osteopatická medicína

Osteopatická medicína

HOLISTICKÝ PRÍSTUP K LIEČBE

Osteopatia je oblasť diagnostiky a liečby s vyše storočnou tradíciou. Jej hlavným predpokladom je zaobchádzať s ľudským telom ako s integrálnym celkom, v ktorom prebiehajú navzájom súvisiace procesy. Podľa tohto princípu sa osteopatické vyšetrenie nemôže zamerať len na jednu vybranú časť tela a primárne sa zameriava na zistenie primárnej dysfunkcie tela, ktorá na prvý pohľad nemusí súvisieť s aktuálnymi ťažkosťami. Dôležité je, že osteopatia ako disciplína využívajúca klinické diagnostické metódy nie je alternatívou akademickej medicíny, ale jej vynikajúcim doplnkom.

OSTEOPATIA SA RIADI TÝMITO ZÁSADAMI:

  • organizmus tvorí jeden celok
  • štruktúra tela a procesy v ňom sú vzájomne prepojené
  • organizmus má schopnosť samoregulácie, samoliečby a udržiavania rovnováhy (homeostázy). Osteopatia verí v prirodzené sily tela, ktoré, keď sú správne stimulované, dokážu prekonať chorobu

Vzdelávací program

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných najväčšími osteopatickými školami na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín poskytovaných v rámci 44 seminárov počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

Zistite viac

Osteopat D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného štúdia máte možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom – Osteopat D.O.

Zistite viac

Miesto

Akadémia Osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave, Gdansku a Bratislave.

Zistite viac
 
Kontaktujte

Potrebujete viac informácií?

Úrad

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
+421 949 468 209
kontakt@akademiaosteopatie.sk
utorok až piatok 9:00 - 16:00

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.