Osvedčený program vytvorený odborníkmi!

44 moduly vzdelávania

4,5

ročné štúdium

Hodiny sekčnej (pitevnej) anatómie

Platforma elektronického vzdelávania
+ mobilná aplikácia

 
O AKADÉMII

Učebný plán

VZORY ZO SVETA

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch bežne uplatňovaných na najväčších osteopatických školách na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

 

SEMINÁRE Z KAŽDÉHO PREDMETU TRVAJÚ 3 DNI A KONAJÚ SA POČAS VÍKENDOV:

PIA.  11:00-20:00           SOB.  09:00-20:00           NED.  09:00-15:00

PIATKY OD 11.00 DO 13.00 SA KONAJÚ HODINY OPAKOVANIA POD VEDENÍM ASISTENTOV SKUPÍN.

NAJLEPŠÍ V PRAXI

Cieľom a ambíciou akadémie je komplexne pripraviť absolventov na samostatnú osteopatickú prax. Preto je didaktická činnosť akadémie založená na Autorskom programe Akadémie osteopatie, ktorý vytvorili odborníci z oblasti osteopatie.

Podľa jeho zásad sú praktické hodiny harmonickým doplnkom teoretických vedomostí. Okrem toho akadémia ponúka svojim študentom možnosť konfrontovať svoje teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami počas hodín na Klinike akadémie osteopatie.

ZNALOSTI PODLOŽENÉ SKÚSENOSŤAMI

Počas výučby účastníci získajú vedomosti z oblasti osteopatickej medicíny a zdokonalia svoje zručnosti v praxi. Program akadémie sa realizuje formou trojdňových seminárov. Okrem toho sa v súlade s osteopatickou koncepciou na konci každého akademického roka konajú praktické hodiny,v ktorých sú integrované všetky predmety.

Silnou stránkou a pýchou našej inštitúcie sú zahraniční prednášajúci učitelia a osteopatickí špecialisti – Asistenti akadémie. Ich kvalifikácia a skúsenosti predstavujú neoceniteľnú pomoc a inšpiráciou pre budúcich osteopatov.

 
UČEBNÝ PLÁN

Témy činností

MEDICÍNSKA SEMIOLÓGIA EMBRIOLÓGIA
KLINICKÁ DIETETIKA VÝŽIVA
VISCERÁLNA OSTEOPATIA OSTEOPATIA V UROGINEIKOLÓGII
OSTEOPATIA V PEDIATRII PALPAČNÁ ANATÓMIA
KRANIOSAKRÁLNA OSTEOPATIA ANS – AUTONÓMNY NERVOVÝ SYSTÉM
ORTOPÉDIA RÁDIOLÓGIA
FASCIA OSTEOPATIA V GYNEKOLÓGII
VNÚTORNÉ CHOROBY – BRUŠNÁ DUTINA BLT – BALANCED LIGAMENTOUS TENSION
PSYCHOSOMATIKA OSTEOPATICKÁ DIAGNOSTIKA
KLINICKÉ METÓDY HISTÓRIA A FILOZOFIA
VNÚTORNÉ CHOROBY – MEDZIHRUDIE BIOMECHANIKA
HVLA – HIGH VELOCITY LOW APLITUDE CAS – CLINICAL APPROACH TO THE SPINE
OSTEOPATICKÁ INTEGRÁCIA NEUROLÓGIA
SEKČNÁ (PITEVNÁ) ANATÓMIA MOZOG
LYMFATICKÝ SYSTÉM SYMPTOMATOLÓGIA
FYZIOLÓGIA BOLESTI FARMAKOLÓGIA
POHOTOVOSTNÁ MEDICÍNA GOT – GENERAL OSTEOPATHIC TREATMENT
FUNKČNÉ TECHNIKY OSTEOPATICKÉ KONCEPCIE
PSYCHOSOMATIKA PATOLÓGIA
PARIETÁLNA OSTEOPATIA VASKULÁRNE TECHNIKY
 
O AKADÉMII

Sekčná (postmortálna) anatómia

Sekčná (postmortálna) anatómia

VZDELÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM SKÚSENOSTÍ

Hodiny sekčnej anatómie prebiehajú v úzkej spolupráci s odborníkmi. Študenti majú možnosť samostatne preparovať anatomické štruktúry pohybového aparátu, alebo cievneho a viscerálneho systému v odbornej pitevni. Účastníci vyučovacích hodín majú tiež možnosť zoznámiť sa s technikami plastinácie. Výučba prebieha pri niekoľkých sekčných stoloch v malých skupinách.

 
O AKADÉMII

Všeobecná semiológia

Všeobecná semiológia

MEDICÍNSKA SEMIOLÓGIA

Známa aj ako lekárska semiotika je odvetvie klinickej medicíny alebo symptomatológie. Cieľom vyučovacích hodím je naučiť fyzikálne vyšetrenie vrátane základnej diferenciálnej diagnostiky ochorení, ktorých príznaky sa môžu vyskytovať nielen v oblasti pohybového aparátu. Lekárske rehabilitačné a osteopatické cvičenia vedie odborník na lekársku rehabilitáciu a osteopatiu - Anna Badowska.

 
O AKADÉMII

Klinika Akadémie Osteopatie

Klinika Akadémie Osteopatie

ZÁLEŽÍ NÁM NA SPRÁVNEJ PRAXI

Preto sme vytvorili Kliniku akadémie osteopatie – miesto, kde si študenti pod dohľadom skúsených osteopatov zdokonaľujú svoje zručnosti a pacienti môžu využiť bezplatné osteopatické konzultácie. Počas vyučovacích hodín na Klinike účastníci pracujú s pacientom v skupinách. Každá konzultácia prebieha pod dohľadom odborného osteopata, ktorý podporuje účastníkov v ich samostatnej praxi.

ČO ZÍSKA ÚČASTNÍK VZDELÁVANIA?

  • zdokonaľovanie praktických zručností pod vedením odborníka
  • zmena myslenia počas práce s pacientom
  • konfrontácia vedomostí získaných počas vyučovacích hodín s reálnou prácou v praxi
  • schopnosť odkloniť sa od schematického spracovania a zaujať komplexný pohľad na problém
  • schopnosť viesť efektívny rozhovor s pacientom a pripraviť vhodný spôsob liečby

Praxe na klinike sa môžu zúčastniť študenti, ktorí ukončili 2. ročník Akadémie. Termíny praxe sa dohadujú počas akademického roka.

Treba poznamenať, že činnosť kliniky prispieva k šíreniu povedomia pacientov o osteopatickej medicíne a bezplatné návštevy umožňujú lepší prístup k osteopatickým službám.

Vzdelávací program

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných najväčšími osteopatickými školami na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín poskytovaných v rámci 44 seminárov počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

Zistite viac

Osteopat D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného štúdia máte možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom – Osteopat D.O.

Zistite viac

Miesto

Akadémia Osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave, Gdansku a Bratislave.

Zistite viac
 
Kontaktujte

Potrebujete viac informácií?

Úrad

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
+421 949 468 209
kontakt@akademiaosteopatie.sk
utorok až piatok 9:00 - 16:00

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.