PRE ZÁUJEMCOV

Náklady na účasť 2024

VSTUPNÝ POPLATOK

Registračný poplatok do Akadémie osteopatie je 120 EUR a v prípade zrušenia sa nevracia, ani sa nezapočítava do poplatku za školené.

CENA VYUČOVACÍCH HODÍN

Cena jedného (povinného) vyučovacieho bloku pre účastníkov je 300 EUR.

Program akadémie zahŕňa 44 seminárov s výnimkou prázdninového obdobia v júli a auguste.

Program akadémie zahŕňa 4 skúšky, ktorých cena je 150 EUR.

PLATOBNÉ PRAVIDLÁ

Poplatok Akadémii osteopatie sa uhrádza prevodom na bankový účet v eurách.

Platby sa uskutočňujú v mesiaci, v ktorom sa seminár koná.

Vzdelávací program

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných najväčšími osteopatickými školami na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín poskytovaných v rámci 44 seminárov počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

Zistite viac

Osteopat D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného štúdia máte možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom – Osteopat D.O.

Zistite viac

Miesto

Akadémia Osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave, Gdansku a Bratislave.

Zistite viac
 
Kontaktujte

Potrebujete viac informácií?

Úrad

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
+421 949 468 209
kontakt@akademiaosteopatie.sk
utorok až piatok 9:00 - 16:00

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.