Pre záujemcov

Certyfikowany DO

Vzdelávacia cesta k úspechu

Po absolvovaní 4,5-ročnej odbornej prípravy a zložení záverečnej skúšky môžu absolventi* predložiť diplomovú prácu. Podrobnosti o práci (téma, metodika, typ atď.) sa preberajú počas školenia.
*diplomová práca nie je povinná.

DIZERTAČNÉ PRÁCE SA PRESKÚMAVAJÚ A HODNOTIA PODĽA PREDPISOV:
  • Zákon o vysokoškolskom vzdelávaní
  • Systém národného kvalifikačného rámca, ktorý je výsledkom bolonského procesu

Po predložení a úspešnom ukončení diplomovej práce bude absolventom udelený titul Certifikované DO.

VYDANÝ AKADÉMIOU OSTEOPATIE, DOKUMENT MÁ:
  • akreditácia SOP (Association of Osteopathy Poland)
  • Potvrdenie členstva Osteopatickej akadémie v OSEAN (Osteopathic European Academic Network)

Vzdelávací program

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných najväčšími osteopatickými školami na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín poskytovaných v rámci 44 seminárov počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

Zistite viac

Osteopat D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného štúdia máte možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom – Osteopat D.O.

Zistite viac

Miesto

Akadémia Osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave, Gdansku a Bratislave.

Zistite viac
 
Kontaktujte

Potrebujete viac informácií?

Úrad

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
+421 949 468 209
kontakt@akademiaosteopatie.sk
utorok až piatok 9:00 - 16:00

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.