PRE ZÁUJEMCOV

Prihlasovanie v roku 2024

PRE KOHO JE AKADÉMIA URČENÁ?

Účastníkom školenia v Akadémii osteopatie sa môže stať lekár, fyzioterapeut, pôrodná asistentka alebo pôrodník po ukončení magisterského alebo bakalárskeho štúdia.

ORGANIZÁCIA VÝUČBY

Celý cyklus odbornej prípravy trvá 4,5 roka. Program realizovaný Akadémiou osteopatie je v súlade s usmerneniami organizácie Osteopathic European Academic Network (OSEAN) – hlavnej organizácie, ktorá dohliada na kvalitu osteopatického vzdelávania v Európe.

Výučba v Akadémii osteopatie prebieha od piatka do nedele. Termíny vyučovacích hodín v danom roku výučby sa účastníkom oznámia pred začiatkom príslušného roku výučby.

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Pri zápise na akadémiu je potrebné predložiť fotokópiu alebo sken dokladu o ukončení magisterského alebo bakalárskeho štúdia.

FÁZY PRIHLASOVANIA

Otvárame nábor na nový rok 2023. Nábírame do novej školici skupiny v Bratislave

  1. Vyplňte registračný formulár.
  2. Po overení zaslaných údajov vás budeme kontaktovať, aby sme vám poskytli podrobnosti o úhrade registračného poplatku a ďalších formalitách.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nám zavolať: +48 606 306 122, +48 668 378 419, +48 668 641 708.

 
Nábor

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.

Vzdelávací program

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných najväčšími osteopatickými školami na svete a zahŕňa viac ako 2 000 didaktických hodín poskytovaných v rámci 44 seminárov počas 4,5-ročného výučbového cyklu.

Zistite viac

Osteopat D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného štúdia máte možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom – Osteopat D.O.

Zistite viac

Miesto

Akadémia Osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave, Gdansku a Bratislave.

Zistite viac
 
Kontaktujte

Potrebujete viac informácií?

Úrad

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
+421 949 468 209
kontakt@akademiaosteopatie.sk
utorok až piatok 9:00 - 16:00

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Správcom vašich osobných údajov je Akadémia osteopatie so sídlom v Poznani na ulici Marcelińska 92, NIP 7361517194. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v Regulaminie a Polityce Prywatności.